Integritetspolicy

Allmän information om personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonummer och e-postaddress. Behandling av personuppgifter innebär varje användning av personuppgifterna till exempel insamling, lagring eller radering.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Stjärnan behandlar, rättelse vid felaktiga uppgifter, radering om Stjärnan behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas, begränsning av behandlingen under vissa förutsättningar samt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende Stjärnan:s behandling av dina personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifter blir borttagna ut Stjärnans system, detta görs genom att maila till frida@stjarnan.se.

Nyhetsbrev och onlinebokning

I samband med registrering för nyhetsbrevet kommer du att lämna en giltig e-postadress. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen.

I samband med onlinebokning kommer du att lämna personuppgifter om dig själv. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen. Möjligheten finns även att göra en onlinebokning genom att endast lämna en giltig e-postadress.

Kontakt
Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till frida@stjarnan.se

Cookies

Information från cookies används inte för att identifiera personer som besöker webbplatsen, utan för att förbättra webbplatsen för besökare och nyhetsbrev för prenumeranter.

Cookies är en textfil som används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid eller tills denne själv raderar den. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när besökaren stänger ner webbläsaren.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om besökaren inte vill tillåta detta kan den stängas av. Information om hur detta görs finns i webbläsarens hjälpfunktion.

De flesta webbläsare tillåter någon sorts kontroll av de flesta cookies via webbläsarens inställningar. Mer information om cookies, inklusive hur man kan se vad cookies är satta till och hur man kan hantera och ta bort dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För att välja bort spårning av Google Analytics över alla webbplatser besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Länkar till andra webbplatser och partnerkakor

Förutom våra egna cookies använder vi också olika cookies från Tredjepart för att rapportera användarstatistik samt beteende på våran webbplats.

Stjarnan.se

Namn: catAccCookies
Upphör: 1 år
Beskrivning: Första besöket på Stjarnan.se.

Namn: hasVoted
Upphör: 2 dagar
Beskrivning: Vid röstning på Stjärnmärkta filmer

Google Analytics

Namn: _ga
Upphör: 2 år
Beskrivning: Används för att skilja användare.

Namn: _gid
Upphör: 24 timmar
Beskrivning: Används för att skilja användare.

Namn: _gat
Upphör: 1 minut
Beskrivning:  Används till gaspedal. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager, kommer den här kakan att namnges _dc_gtm_<property-id>.