Integritetspolicy

Allmän information om personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonummer och e-postaddress. Behandling av personuppgifter innebär varje användning av personuppgifterna till exempel insamling, lagring eller radering.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Stjärnan behandlar, rättelse vid felaktiga uppgifter, radering om Stjärnan behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas, begränsning av behandlingen under vissa förutsättningar samt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende Stjärnan:s behandling av dina personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifter blir borttagna ut Stjärnans system, detta görs genom att maila till frida@stjarnan.se.

Nyhetsbrev och onlinebokning

I samband med registrering för nyhetsbrevet kommer du att lämna en giltig e-postadress. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen.

I samband med onlinebokning kommer du att lämna personuppgifter om dig själv. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen. Möjligheten finns även att göra en onlinebokning genom att endast lämna en giltig e-postadress.

Kontakt
Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till frida@stjarnan.se

Cookies